OurLive

Co je to myšlenková mapa a jak s ní pracovat

Povím vám, jak ovládnout dovednost mapování mysli.

Diagram vztahů, mentální mapa, intelektuální mapa, myšlenková mapa, asociativní mapa, myšlenkový mapový záznam, mind map. Všechny tyto termíny označují způsob zachycení procesu myšlení, který je nejbližší tomu, jak myšlenky a nápady vznikají a vyvíjejí se v našem mozku.

K čemu jsou myšlenkové mapy potřebné Už jste tisíckrát použili plány, seznamy a poznámky, že? A často něco v nich nefunguje správně. Stačí jen přemýšlet o něčem složitějším než je zatloukání hřebíku do zdi, a problémy začínají. Cítíte, že vás něco omezuje, brzdí, překáží, a narušuje samotný proces myšlení. A tak to opravdu je.

Nápady rostou a vyvíjejí se ne lineárně. Jedna myšlenka vyvolává řadu dalších, specifičtějších a souvisejících s nějakým konkrétním aspektem řešeného problému.

Naše myšlení je radiální. Můžeme prakticky do nekonečna rozvíjet každý nápad ve všech směrech.

Začneme základy. Jakkoli točíme našimi myšlenkami, vycházíme z nějakého základního, klíčového, základního problému nebo objektu úvahy – centrálního tématu. Toto téma musí být jasně definováno a zdokumentováno.

Neliniární radiální myšlení vyžaduje opuštění seznamů a sekvencí. Zkusme zapisovat vše kolem středového objektu úvahy.

Klíčový nápad vyvolává několik hlavních, z nichž každý se dále rozvíjí a konkrétní jako ještě menší. Každá malá myšlenka je spojena s něčím globálním.

Dejme tomu, že označíme tyto vztahy jednoduchými liniemi a přidáme trochu grafických prvků. Získáme tak tu samou myšlenkovou mapu, jeden z variant, který Tony Buzan prosazoval před mnoha lety. Ve skutečnosti je vizualizace procesu myšlení používána lidmi už století a myšlenková mapa je jen jedním z nejjednodušších a nejvíce univerzálních způsobů zobrazení.

Jaké nástroje si vybrat

Papír

Teoreticky potřebujete pro myšlenkovou mapu dostatek místa. A4 list pravděpodobně nestačí, zejména pokud máte rozsáhlý způsob zobrazení. Koupit A3 list a nosit ho s sebou není ideální nápad, a omezovat používání svého pohodlného stolu pro mapování myšlenek není v souladu s realitou života: myšlenky nás navštěvují všude.

Navíc je těžší provádět úpravy na papírové myšlenkové mapě. Budete muset často měnit spoje a úrovně myšlenek.

Webové služby a mobilní aplikace

Digitální myšlenkové mapy jsou více funkční. Kompenzují individuální nedostatky rukopisu a obecné nepravidelnosti ruky myslícího člověka. Digitální myšlenkové mapy také eliminují potřebu nosit s sebou sadu barevných per nebo tužek a umožňují „kouzelně“ přidávat další data k mapám.

Ideální by bylo, aby program fungoval na několika platformách, abyste mohli pracovat se svými myšlenkami kdekoli: doma, v kanceláři, v metru a na chalupě.

Minimálně postačí kombinace aplikace pro smartphone nebo tablet (nebo dobře provedená mobilní verze webového portálu) a desktopová webová verze nebo klient.

Mobilní aplikace mohou být užitečné pro zachycení „nejnej“ myšlenek, dokud nezmizely z paměti, ale mluvit o pohodlném plnohodnotném mapování myšlenek z telefonu nebo tabletu je zatím obtížné.

Zde jsou některé populární aplikace a služby pro vytváření myšlenkových map. Tyto služby obvykle nabízejí omezenou verzi zdarma nebo zkušební zdarma, po které je navrhován přechod na placenou verzi.

Rozpoznat „domácí“ službu nebo aplikaci je mimořádně jednoduché: podívejte se na screenshoty. Vypadají dobře a všechno je jasné? Kreslili byste to také? Skvěle, tady máte svého kandidáta.

Z čeho se skládají myšlenkové mapy Principy mapování mysli nezakládají na žádných formálnostech. Někdo kreslí myšlenkové mapy zleva doprava, někdo shora dolů, někdo jako „sluneční paprsky“. Vaším úkolem je naučit se rychle zaznamenávat své myšlenky způsobem, který vám vyhovuje. Tak, jak je pro vás pohodlné.

Hlavní věcí je si uvědomit, z čeho myšlenkové mapy sestávají. Díky tomu budete moci vytvářet mapy pro různé účely, ať už jde o vývoj, blogový příspěvek, knihu nebo jednoduché zpracování projektu.

Střed mapy

Každá mapa začíná hlavním tématem nebo myšlenkou umístěnou uprostřed. Někdy se to nazývá jádrom úvah. Například, pokud přemýšlíte o způsobech, jak dosáhnout určitého životního cíle, hlavní téma by mohlo být „zdroje příjmů“ nebo „ukončení kouření“.

Radiální mapy nejlépe odpovídají lidskému způsobu myšlení. Můžete začít vytvářet mapu v pravém horním rohu a postupovat ve směru hodinových ručiček. Ale to je jen otázka preferencí.

První úroveň

Sem spadají klíčové kategorie, úrovně a kapitoly související s centrálním tématem. Během brainstormingu budete sami rozumět, které z vybraných témat jsou důležitější a zaslouží si umístění na první úroveň, a které nejsou tak významné a mohou být přiřazeny k nějaké obecnější tématu. Tímto způsobem začne vznikat hierarchie mapy, kterou lze upravovat v průběhu procesu.

Témata první úrovně mají krátké názvy, protože jsou to v podstatě kategorie, které pomáhají organizovat myšlenky.

Pokud jsou kategorie příliš abstraktní, můžete k nim připojit obrázky, zejména pokud budujete mapu v webové službě nebo aplikaci. To vytváří asociace s obsahem kategorií a umožňuje rychle rozdělit myšlenky mezi nimi.

Druhá úroveň

Druhá úroveň témat je místo, kde začínají vznikat nápady. To může být konkrétní závěr, který dokončuje nadřazené téma, nebo samostatná myšlenka spojená s nadřazeným tématem.

Většinou jsou názvy témat druhé úrovně stále krátké a skládají se z jednoho až dvou slov.

Pokud je mapa poměrně jednoduchá a obsahuje ne více než tři úrovně, druhou úroveň můžete prezentovat ve formě vět nebo témat s připojenými poznámkami.

Třetí a následující úrovně Třetí a následující úrovně jsou konkrétními specifikacemi nápadů. Obvykle se sem nepřechází, dokud není druhá úroveň dokončena a uspořádána.

Ale pokud jde o téma druhé úrovně, které pravděpodobně nebude mít mnoho „dcer“, je lepší je přidat hned. To umožní, aby byla třetí úroveň lépe organizována a promyšlena, až k ní dojdete z ostatních kategorií.

Pokud je potřeba podrobné popisy nebo další specifikace, můžete přejít na připojené poznámky.

Dělat více než čtyři úrovně není doporučeno. V opačném případě bude mapa obtížně čitelná.

Pokud je mapa příliš velká, je vhodné ji rozdělit podle „plujících“ témat nebo vytvořit novou mapu, na kterou je odkaz v hlavní mapě. Aplikace jako MindMeister to umožňují.

Dodatečné nástroje

Pro mapování mysli jsou výhodnější aplikace, které podporují dodatečné prostředky, jako jsou poznámky, vysvětlivky a spojení. To je dobře implementováno v pokročilých aplikacích, jako jsou iThoughtsX, XMind, ConceptDraw, iMindMap, MindMeister a MindManager. Posledně jmenovaná má relativně vysokou cenu, která je oprávněná pouze tehdy, pokud skutečně potřebujete všechny ty rozsáhlé funkce, které aplikace nabízí. Pro začátečníky by mohly být vhodné jednodušší nástroje jako Coogle nebo MindMup, a také můžete vyzkoušet bezplatné verze programů.

Poznámky

Toto je vynikající způsob, jak si připomenout konečný vývoj myšlenky. Můžete vytvořit myšlenkovou mapu, která by se vám za týden stala nepřehlednou. Obvykle jsou poznámky připojovány k tématům jako záložky s vyskakovacím textem. Chcete-li zobrazit obsah, stačí najet myší nebo kliknout na poznámku.

Vysvětlivky

Jsou to krátké poznámky, které jsou obvykle barevně vyznačeny, a jejich obsah je okamžitě viditelný. Vysvětlivky lze použít jako ukazatele nebo vysvětlení v případech, kdy vytvoření další úrovně k tématu nemá smysl.

Spojení

Jsou to ukazatele mezi prvkem na mapě. Mohou být použity buď jako připomínky sami sobě, nebo k propojení různých myšlenek, poznámek a vysvětlivek na různých úrovních. Tak karta stává logičtější, zejména pokud spojení mezi dvěma nebo více prvky na mapě není zřejmé nebo specifické. Kromě toho spojení umožňují vyhnout se zdvojování témat.

Jak tvořit mapy myšlenek

Mozkový brainstorming Proces začíná s myšlenkou. Někdy je to náhodná myšlenka. Jakmile ji zaznamenáte, objevují se nové myšlenky. Během procesu vám mohou přijít nápady spojené s jiným tématem.

To vše se děje rychle a proto jsou mapy myšlenek tak užitečné. Nemusíte hledat správné místo pro zápis, jednoduše zaznamenáte myšlenku někde poblíž centrálního tématu.

Později můžete určit místo pro tyto nápady.

Doladění

Ve skutečnosti, během aktivního naplňování mapy myšlenek myšlenkami, není nadměrná pozornost k správné hierarchii nezbytná. Témata se musí přesunout pouze v případě, že stávající schéma narušuje tok myšlenek. Digitální mapy myšlenek umožňují takové manipulace provádět okamžitě.

Často téma druhé úrovně nejenže přejde k vhodnějšímu rodiči, ale také se stane úrovní výše. To se stane, když náhle rozpoznáte hodnotu náhodné vedlejší myšlenky. Někdy jsou takové přesuny smysluplné, jindy ne.

Digitální mapy myšlenek mají tu výhodu, že po skončení brainstormingu máte dostatek času na zvážení a doladění s minimálním úsilím.

Vytvořte náčrty budoucích úprav mapy pomocí spojení, poznámek a vysvětlivek. Nechte si za sebou stopu, podle které později obnovíte tok myšlenek.

Většina aplikací umožňuje pracovat s tzv. „plujícími“ tématy. Tyto témata nejsou vázané na centrální téma a vytvářejí další mapy v rámci aktuálního projektu.

Ideálním využitím pro „plující“ téma je proměnit jej v dočasné úložiště, meziprostor pro nápady, kterým je těžké najít přímé místo na mapě, ale nejsou tak významné, aby se staly tématy první úrovně. Tyto nápady buď najdou své místo na stávající mapě, nebo přejdou na jinou mapu, nebo se samy stanou centrálními tématy.

Řazení

Když jsou všechny myšlenky přeneseny na mapu, můžete je začít řadit. To je jednoduché. Pohybujte se od středu směrem k okraji a uvidíte nesrovnalosti, způsoby zlepšení, místa, kde je třeba témata přesunout, zvýšit nebo snížit úroveň. Ve skutečnosti v těchto okamžicích stále pokračujete v brainstormingu. Vytvořili jste koncept a nyní ho intuitivně zdokonalujete.

Pokud vaše mapa obsahuje koncepty, které by měly být nakonec prezentovány jako uspořádaný seznam, je nyní ten pravý čas začít. Jak bylo zmíněno výše, můžete začít vyplňovat mapu z pravého horního rohu a pokračovat po směru hodinových ručiček. Intuitivně budete chtít umístit na první místo v seznamu první myšlenku a pokračovat dál. Jak vidíte, už máte algoritmus řazení. Když je mapa uspořádána a všechny nápady jsou přidány, můžete začít procházet mapu.

Kontrola

Kartu myšlenek je velmi snadné kontrolovat na chyby, ale to platí pouze pro jejího tvůrce, a to jen v krátkodobém horizontu. V rané fázi se mapa rychle stává nepřehlednou, a proto je hlavním cílem zajistit, aby pro ty, kdo ji budou následovat, neobsahovala nesmysly.

Při vytváření mapy ztratí některé myšlenky svůj smysl a hodnotu. Kontrola vám pomůže odhalit a odstranit takové myšlenky.

Kontrola probíhá na stejném principu jako řazení: od středu k okrajům. Vezměte jednu větev a projděte ji. Je všechno smysluplné? Skvělé. Našli jste zastaralou myšlenku? Smazat. Myšlenka by se více hodila do jiné větve? Přesuňte ji.

Občas narazíte na duplicity myšlenek v různých větvích. Jejich přítomnost vás i ty, kteří se později podívají na mapu, zmatou. Eliminujte duplicity, ponechte myšlenku tam, kam nejlépe patří, nebo hledejte jiné způsoby, jak se zbavit opakování.

Kontrola vám pomůže uvědomit si, zda je myšlenka skutečně hodnotná. Pokud máte pochybnosti nebo jste se dostali do slepé uličky, je možné buď zapomenout na tuto mapu, nebo se k ní vrátit později.

Vyhlazování

Vyhlazování činí mapu užitečnou. Dosáhnutím požadované úrovně vizualizace ji udělá srozumitelnou pro ostatní. Od této chvíle je vaše myšlenka připravena stát se reálným pracovním projektem.

Prezentace

Mnoho z výše uvedených aplikací umožňuje statickou mapu změnit na dynamickou prezentaci. MindManager a MindMeister umožňují oživit mapu myšlenek a režim prezentace v MindMeisteru navíc obsahuje zoom efekty a zvýraznění určitých částí mapy. iThoughtsX a ConceptDraw umožňují exportovat mapový soubor do prezentace PowerPoint a iMindMap navíc vytváří 3D obrázek mapy. Většina populárních služeb umožňuje sdílet mapy s kolegy a přáteli a určit oprávnění k úpravám.

Moderní technologie udělaly z myšlenkového mapování ještě výkonnější, funkcemi bohatší a dostupnější. Je to bezkonkurenční metoda pro efektivní extrakci a fixaci nápadů na digitálních steroidech.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru